Logá kapely

Logá kapely odošleme záujemcom na požiadanie

Plagáty

Variant 1

Vizitky

Variant 1
Variant 2
png png from pngtree.com